نام مدیریت : مسعود مالکی

حوزه فعالیت: ساخت و ساز

آدرس مشهد:بلوار الهیه - نبش الهیه 42 - ساختمان آفرینش - واحد 2

سرمایه گذاری

مشارک در ساخت

واحد مسکونی

واحد تجاری

مشارکت در ساخت

100%

خرید زمین و فروش آپارتمان

100%

مدیریت پیمان

100%

آفرینش خلق فضای آرام خانه

همیشه مفهموم خانه همراه با آرامش و کیفیت زندگی است و این موضوع کامل در معماری ایرانی احساس می شود. اصالتها را نباید فراموش کرد.
ما در این زندگی پرهیجان و شلوغ شهری بدنبال خلق فضای آرام برای خانواده شما هستیم.

خدمات

تیم آفرینش

گروه آفرینش شامل گروه سرمایه گذاری و گروه اجرایی می باشد. که با مرور زمان با رشد آفرینش شکل گرفته است و در حال تکامل می باشد.
شما هم می توانید وارد این گروه شوید.

پروژه های

آفرینش - پروژه مجیدیه 17

اتمام پروژه

100%

آفرینش - پروژه الهیه6

درحال انجام

100%

آفرینش - پروژه الهیه22

اتمام پروژه

100%

آفرینش - پروژه الهیه42

درحال انجام

90%

آفرینش - نقویه ۲۶

شروع پروژه

70%

مشاهده همه آگهی ها